تبلیغات
عصر کار و فناوری - چگونگی ایجاد جریان الکتریسیته

عصر کار و فناوری
 

چگونگی ایجاد جریان الکتریسیته

جریان الكتریکى Electrical Current

آیا می دانید جریان برق چگونه ایجاد و جاری می شود ؟

جریان الكتریكی و تعریف آن؟

می دانید كه هر اتم از اجزای بسیار كوچكی به نام هسته و الكترون (Electron) تشكیل شده است. هسته در مركز اتم قرار دارد و دارای دو ذره پروتون با بار الكتریكی مثبت و نوترون با بار الكتریكی خنثی است، ولی الكترون ها كه در اطراف هسته دوران می نمایند دارای بار الكتریكی منفی هستند.

بار الكتریكی منفی الكترون ها با بار الكتریكی مثبت هسته برابر است. به همین دلیل اتم از نظر بار الكتریكی خنثی است، چون بار الكتریكی الكترون ها منفی و بار الكتریكی هسته مثبت است. الكترونها و هسته به یكدیگر نیروی جاذبه وارد می كنند.

در اجسامی كه هادی الكتریسیته اند، نیروی جاذبه ی وارد شده از طرف هسته به تعدادی از الكترون ها كم است، به طوری كه اگر این هادی ها به صورت قسمتی از مدار الكتریكی به باتری متصل شوند، نیروی باتری،الكترونها را از قطب منفی باتری (-) به طرف قطب مثبت آن (+) حركت می دهد.

 

تعداد الكترون هایی كه از یك نقطه ی مدار می گذرند، مقدار جریان عبوری از مدار را تعیین می كنند. هر قدر تعداد این الکترون ها بیشتر باشد اصطلاحاً مى گویند شدت جریان بیشتر است. اگر از یك نقطه ی سیم یك كولن الكتریسیته در یك ثانیه یعنی 6280000000000000000 الکترون یا 28/6 در 10 به توان 18 الکترون در جهت مشخص بگذرد می گوئیم شدت جریان عبوری از مدار یك آمپر است

جهت جریان الكتریكی:

قبل از كشف الكترون، دانشمندان تصور می كردند كه در یك باتری، بارهای مثبت از قطب مثبت باتری به سمت قطب منفی باتری حركت می كنند. چون در بسیاری از كتاب ها جهت جریان الكتریكی را به همین ترتیب، یعنی از قطب مثبت به قطب منفی، در نظر گرفته اند. این جهت جریان هنوز به منزله ی جهت قراردادی جریان الكتریكی مورد قبول است و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل زیر جهت واقعی قراردادی جریان، یعنی حركت بارهای مثبت از قطب مثبت به منفی را نشان می دهد. با توجه به مطالب گفته شده در می یابیم كه در واقع الكترونها هستند كه از قطب منفی به طرف قطب مثبت باتری حركت می كنند و بارهای مثبت عملاً حركتی ندارند و جهت تعریف شده برای آن كاملاً فرضی و قراردادی است. یادآور می شود كه انتخاب جهت جریان مشكلی را در درك مفاهیم ایجاد نمی كند

واحد جریان الكتریكی: شدت جریان الكتریكی را با حرف لاتین I نشان می دهند و واحد آن را آمپر می نامند كه با حرف A نمایش داده می شود I حرف اول كلمه ی Intensity به معنی شدت است كه در این جا به عنوان شدت جریان الكتریكی استفاده شده است.

جریان الكتریكی كه از لامپ یك چراغ قوه ی بزرگ می گذرد حدوداً 5 دهم آمپراست در حالی که آمپر و جریان عبوری از یك لامپ چراغ جلوی خودرو حدود سه تا چهار آمپر است.

برای اندازه گیری مقدار شدت جریان الکتریکی یک سیم یا مدار از وسیله ای به نام آمپر متر استفاده می کنند که به صورت سری به مدار متصل می شود پایانه ای كه با علامت مثبت یا رنگ قرمز مشخص شده است به سمت قطب مثبت باتری و پایانه ای كه با علامت منفی یا رنگ مشكی مشخص شده است در مسیر عبور جریان و به سمت قطب منفی هدایت می شود.

در صورتی كه در جریان مستقیم قطب های (پایانه های) آمپر متر به طور نادرست به مدار متصل شود، در آمپر متر عقربه ای، عقربه در جهت مخالف حركت می كند و ممكن است به آمپر متر آسیب برساند

 

منبع: کار و فناوری کلاله http://suherfe.blogfa.com/ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 9 آبان 1393 توسط داود رسولی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگقالب وبلاگ