تبلیغات
عصر کار و فناوری - نمونه سوال اجتماعی اول راهنمایی- نوبت اول

عصر کار و فناوری
 

الف)از میان گزینه های زیر گزینه ی درست را علامت گذاری کنید0

1-كدام یك ازگزینه های زیر جزءمهمترین نیازهای ماهستند؟

الف) نیازبه خوراك                                                 ب) نیازبه مسكن

 ج)نیازبه پوشاك                                                     د)  همه موارد

2-كدام یك ازگزینه های زیرجزءنیازهای معنوی ما هستند ؟

الف)نیاز به غذا                                                      ب)نیازبه پوشاك     

   ج)نیازبه آگاهی                                                    د)نیازبه پول

3- نخستین گروه رفع كننده ی نیازهای ماكدام گزینه است؟

الف)دوستان                                                          ب)مدرسه             

   ج)خانواده                                                            د) همسالان

4- قراردادن اشیاءووسایل درجای مخصوص خود چه نامیده می شود؟

  الف) همكاری                                                       ب)مشورت            

    ج)نظم                                                               د)گروه                 

ب)عبا رت صحیح را با علامت (ص)  وغلط  را با علامت (غ) نشان دهید.

5-نیازهای مادی نیازهایی هستند كه باپول نمی توان آنها آنها رابرطرف کرد.                            ص                 غ

6-گروه محلی می تواند باهمكاری اعضای خودبه حل مشكلات محله اقدام كند                                 ص                     غ

7-تنهاافرادكم تجربه مشورت می كنند                                                                        ص                  غ

8-مهمترین وظیفه خانواده مراقبت ازفرزندان وتربیت آنان است .     

                            ص                   غ

ج)جا های  خالی را با عبا رت مناسب پر كنید.

9-حاصل احساس مسولیت مشترك خانواده ای.................و.......................... است

10-همكاری واحساس مسولیت موجب.................... می شود

11-................... یك گروه سیاسی-مذهبی است

12-چراانسان بامحیط اطراف خود ارتباط برقرار می كند؟

13-نقش افراددرخانواده چیست؟

14-مشورت یعنی چه؟

15-ویژگیهای افرادموردمشورت رانام ببرید4مورد ؟

16-برنامه به ماچه كمكی می كند؟.

17-خانواده درچه مواردی به رهبرنیاز دارد؟ 3مورد

18-مادرخانواده چه وظایفی برعهده داریم؟4مورد

19- ویژگیهای گروه دوستی رابنویسید؟4مورد

20- چه گروه هایی موفق هستند؟ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 خرداد 1391 توسط داود رسولی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگقالب وبلاگ